Młodzieżowa Rada Gminy

I dzień szkolenia Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice

Kampania informacyjno- promocyjna Młodzieżowej Rady Gminy

Spotkanie Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice z Młodzieżową Radą Dzielnicy Wola

Dofinansowanie z programu “Mazowsze dla młodzieży”

Świąteczne odwiedziny Powstańca

III kadencja Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice

Zakończyła się II kadencja Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice

 

II Forum Mazowieckich Rad Młodzieżowych już za nami!

Zapraszamy na bezpłatne badania profilaktyczne

III sesja Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice

III sesja Młodzieżowej Rady Gminy

Przyjaciel Młodzieży 2021

NARODOWE CZYTANIE 2020
Od kilku lat pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej organizowana jest akcja Narodowego Czytania, która ma na celu popularyzację i wzbudzenie zainteresowania polską literaturą narodową. Motywem przewodnim tegorocznej edycji stała się „Balladyna” – tragedia napisana w 1834 r. przez wielkiego poetę, jednego z trzech wieszczów, Juliusza Słowackiego. Koncepcja utworu powstała w czasie rozmyślań o historii Polski i losach ojczyzny. Słowacki dokonał syntezy realizmu i fantastyki, dzięki czemu powstało dzieło osadzone „w czasach bajecznych, koło jeziora Gopła”, a jednocześnie odwołujące się do ponadczasowych słowiańskich legend

Tradycją Narodowego Czytania było odczytywanie arcydzieł literatury przy udziale dużej liczby osób. Ze względu na obostrzenia będące następstwem panującej epidemii, w tym roku akcja odbyła się jedynie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Radni Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice, którzy zajęli się organizacją tego przedsięwzięcia postawili na I scenę I aktu i przeczytali ją na scenie babickiej sali widowiskowej. W następujących rolach wystąpili: Kirkor – Samer Afana, Pustelnik – Jan Waligóra oraz Sebastian Bek jako Filon; wszyscy odegrali swoje postaci z wielkim zaangażowaniem.

Mam wielką nadzieję, iż przypomnieliśmy Państwu słynną „Balladynę” i zachęciliśmy do dalszego śledzenia losów bohaterów. Naprawdę warto wracać do przedstawiających prawdziwe ludzkie emocje i namiętności dzieł powstałych w epoce romantyzmu; które nawet dzisiaj nie tracą na aktualności.

link do Narodowego Czytania w wykonaniu Młodzieżowej Rady Gminy: https://www.facebook.com/watch/?v=313545716403437

Jan Waligóra


III SESJA MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY

Niespełna rok temu uchwałą Rady Gminy powołana do życia została Młodzieżowa Rada Gminy Stare Babice. Poczyniła pierwsze kroki ku prężnej działalności. Na pierwszym spotkaniu radni

wyłonili przewodniczących oraz sekretarza. Na drugim przedyskutowali poruszającą wielu kwestię ochrony środowiska. Niestety nasze szczytne ambicje pokrzyżował koronawirus. Działalność świeżo utworzonej rady wstrzymano. Od tamtych wydarzeń minęło pięć miesięcy, świat ocknąwszy się po zawierusze powoli wraca do zwyczajności. Przyszedł czas na wznowienie posiedzeń i realizację pierwszych celów. Już szesnastego września odbędą się trzecie obrady, wraz z nimi powstaną pierwsze uchwały.

Radni palą się do urzeczywistnienia swoich zamysłów, wiemy, jak ważne jest zaangażowanie społeczne mieszkańców, dlatego planujemy wziąć udział w

wielu lokalnych wydarzeniach począwszy od Narodowego Czytania piątego września, a skończywszy na międzypokoleniowej współpracy z Radą Seniorów.

Młodzieżową Radę Gminy czeka jeszcze długa droga, nie brakuje nam jednak zapału, aby ją przebyć. Naszym zadaniem jest nie tylko reprezentowanie młodzieży, chcemy wprowadzić tę

 grupę w życie naszej babickiej społeczności.

Samer Afana

Sekretarz MRG


MARATON PISANIA LISTÓW

Młodzieżowa Rada Gminy Stare Babice wzięła udział w Maratonie Pisania Listów Amnesty International!

Maraton Pisania Listów odbywa się co roku w ramach świętowania Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.

Ma on na celu podniesienie świadomości na temat praw człowieka,

a także oferuje unikalną możliwość realnego wpływu na sytuację osób, które cierpią w wyniku łamania praw człowieka.

Co roku dzięki Maratonowi Pisania Listów udaje się realnie  wpłynąć na poprawę sytuacji kilku bądź kilkunastu osób, których prawa człowieka zostały złamane.

Listy pisane przez ludzi na całym świecie są naprawdę skuteczne. Wiele osób biorących udział w Maratonie otrzymuje odpowiedź na swoje listy, a osoby, które dzięki  tym  listom  zostały  uwolnione  przyznają, że dodawały im one otuchy i pocieszenia.

Im więcej listów napiszemy, tym większa szansa, że uda się poprawić los danego człowieka.

Każdy może zorganizować Maraton: skrzyknąć przyjaciół, zachęcić nieznajomych i wspólnie pisać listy!

Więcej o Maratonie➡ https://maraton.amnesty.org.pl/

 

tekst: UGSB


IV SESJA

18 grudnia 2020 r. miała miejsce już IV sesja Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice. Mimo pandemii, która daje się we znaki niemal wszystkim, młodzieżowi radni są ciągle chętni do pracy na rzecz naszej Gminy. Mimo że jesteśmy ograniczeni przez obostrzenia i reżim sanitarny staramy się działać i zaznaczać naszą obecność.

Na początku, przewodniczący MRG, Jan Waligóra otworzył sesję. Przegłosowano zmianę w brzmieniu jednego z punktów porządku obrad. Następnie dopełniono formalności w postaci przyjęcia sporządzonych protokołów z trzech ostatnich posiedzeń.

Pierwszą ważną sprawą, którą zajęli się radni była Radiostacja Babice i zbliżający się wielkimi krokami jej jubileusz. Radni mieli już szansę uczestniczyć w styczniowej gali inauguracyjnej „Centrum Nauki – Radiostacja Transatlantycka”, podczas której przy udziale wielu znamienitych gości, często podnoszono kwestie związane z ochroną i promocją tego wyjątkowego dziedzictwa historycznego. Przybliżono wówczas historię tej chlubnej inwestycji będącej na tamte czasy ewenementem znakomitej myśli technicznej.

Podczas IV sesji, Jarosław Chrapek, specjalista ds. historycznych Domu Kultury i prezes stowarzyszenia Park Kulturowy Radiostacja Transatlantycka przedstawił radnym losy Radiostacji i podkreślił wagę zachowania jej dziedzictwa. Opowiedział radnym o działaniach, które wspólnie z władzami Gminy i Domem Kultury mogliby podjąć, by nie stracić tej niepowtarzalnej szansy.

Mając na uwadze powyższe argumenty, radni zdecydowali się podjąć jednogłośnie Uchwałę Nr 5/2020 w sprawie obchodów jubileuszu Radiostacji Babice, tym samym lata 2021-2023 uznali latami jubileuszu 100-lecia Radiostacji i zobowiązali się podjąć starania mające na celu jak najszersze propagowanie wiedzy o niej. Zaapelowali również do władz Gminy Stare Babice oraz wszystkich ludzi dobrej woli o uczestniczenie w obchodach. Do uchwały dołączono stosowne uzasadnienie, mówiące o motywacjach i celach , które przyświecały Młodzieżowej Radzie w momencie podejmowania tych zobowiązań.

Następnym punktem porządku obrad była dyskusja nad kandydaturami na Przyjaciela Młodzieży. Na podstawie uchwały Nr 4/2020 Młodzieżowej Rady Gminy ws. przyznawania nagrody „Przyjaciel Młodzieży” do dnia 30 listopada wpłynęły dwie kandydatury: wójta gminy Sławomira Sumki oraz Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych. Radni dyskutowali nad kandydaturami w czasie sesji, wysuwając swoje argumenty popierające kandydatów. Zdaniem radnych obie kandydatury ponadprzeciętnie zasłużyły się dla młodzieży w naszej gminie, zatem dokonanie rozsądnego wyboru nie będzie łatwe.  Wybory laureata nastąpią w głosowaniu tajnym, a ze względu na sesje zdalne, nastąpi to w sposób korespondencyjny. Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce w czasie kolejnego posiedzenia Młodzieżowej Rady Gminy. Na zakończenie ustalono skład komisji skrutacyjnej w głosowaniu. Przewodniczący MRG, Jan Waligóra ogłosił przerwę w obradach do czasu zliczenia głosów. Wznowienie obrad nastąpi w styczniu.
Młodzieżowa Rada Gminy serdecznie zaprasza do śledzenia profilu na facebooku: facebook.com/mrgstarebabice oraz transmisji obrad na kanale YouTube Urzędu Gminy.

Co warto podkreślić, młodzieżowi radni oprócz oficjalnych posiedzeń sesyjnych uczestniczą także w wewnętrznych spotkaniach, podczas których ustalają plany swojej pracy oraz bieżące działania.

Jan Waligóra


PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ROKU DZIAŁALNOŚCI   

Mija rok od pierwszej uroczystej sesji Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice, która została powołana uchwałą Rady Gminy. Dotychczasowy okres naszego funkcjonowania jako organu doradczo-konsultacyjnego był w znacznym stopniu zdeterminowany przez panującą pandemię. Zapał jednak nie ustaje, nadal chcemy działać na rzecz naszych rówieśników, mieszkańców Babic.

Pierwszy rok działalności w słowach radnych…
Młodzieżowa Rada Gminy Stare Babice właśnie zakończyła swój pierwszy rok działalności i muszę przyznać, że poza kilkoma problemami, ten pomysł sprawdza się bardzo dobrze, jednak przejdę do problemów, ponieważ gdybyśmy patrzyli na same sukcesy,  nigdzie byśmy nie doszli. Pierwszy zauważalny problem to wybór radnych, co do samych radnych nie mam nic złego do powiedzenia, jednak według mnie jest nas trochę za dużo, ponieważ w większości szkół trudno było o wypełnienie wszystkich miejsc, więc na przyszłość warto by było, żeby postarać się o większą ilość chętnych albo mniej wolnego miejsca. Drugi problem to według mnie wstrzymanie jakichkolwiek aktywności rady na okres wakacji. Podczas wakacji młodzież jest najbardziej aktywna, ponieważ na zewnątrz nie tylko da się przebywać bez ciężkich kurtek oraz młodzież nie jest trzymana w szkołach albo przy biurku większość dnia, więc jest to idealny czas, żeby MRG mogła np. organizować jakieś wydarzenia czy pisać projekty. Nie zmienia to faktu że MRG jest bardzo obiecująca, i mam nadzieje że uda jej się chociaż w najmniejszym stopniu ulepszyć gminę.

Kacper Kostanek

Rok 2020 nie był łatwy dla nas wszystkich. Z powodu obecnej epidemii MRG nie mogła spotykać się bezpośrednio, a tylko online. Mimo to, kilka ważnych tematów udało się poruszyć. Moim zdaniem najważniejszym celem MRG jest zaangażowanie młodych ludzi w sprawy publiczne i projekty międzypokoleniowe. Działając społecznie w młodym wieku podejmujemy decyzje w samorządzie i dzięki temu uczymy się i nabieramy doświadczenia, które za kilka lat zaprocentuje. Dorośli członkowie Rady Gminy życzyli nam odwagi  i ciekawości świata, przyjmując takie ciepłe słowa zostaliśmy jeszcze bardziej zmotywowani do pracy społecznej na rzecz Gminy Stare Babice .Uważam, że głosy młodych bardzo się liczą w gminie, dzięki nim wiemy, co należy zmienić, poprawić, jak ma wyglądać kwestia ochrony środowiska, jak mają wyglądać różne akcje np. „ Lato w gminie” i wiele innych. Ważnymi kwestiami które udało się poruszyć w minionym roku były :
budowa strony internetowej, sytuacja związana z ochroną działki nr 180 we wsi Janów i stanowcze stanowisko Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice, w którym kategorycznie sprzeciwia się zabudowie działki nr 180 przez inwestora. Rada postuluje o pozostawienie tego terenu dla zwierząt i otaczającej go natury. Przybliżenie historii Gminy Stare Babice oraz wspomnienie o Radiostacji Babice znajdującej się w naszym bliskim sąsiedztwie i jej znaczenie dla ówczesnych czasów. Reasumując uważam, że praca MRG jest bardzo potrzebna i jest to wyjątkowa inicjatywa.

Stanisław Radliński

Uważam, że rok 2020 był rokiem w którym naprawdę działaliśmy i był on pełen pracy. Niestety podczas naszej kadencji zaczęła się pandemia, która utrudniła nam spotykanie się na sesjach i działanie naszej rady. Jednak my poradziliśmy sobie z tym problemem i dalej działaliśmy, organizując na przykład konkurs na Przyjaciela Młodzieży.

Emilia Żółcińska

 

Podsumowując pierwszy rok działania Młodzieżowej Rady Gminy, mogę powiedzieć tylko tyle:

Pierwszy rok był tym rokiem bardziej organizacyjnym, Młodzieżowa Rada Gminy dopiero powstała, więc do końca nie wiedzieliśmy, co robić, ale z czasem zaczęliśmy rozumieć sens naszego działania i podejmowaliśmy coraz bardziej znaczące decyzje, takie jak np. przyznanie nagrody „Przyjaciel Młodzieży”. Przy każdym głosowaniu zapisywałem się do komisji skrutacyjnej (liczącej głosy), i dobrze pamiętam, jak wyglądało liczenie głosów i w przypadku wybierania przewodniczącego MRG, i w przypadku Przyjaciela Młodzieży. Będąc szczerym mogę ten rok określić jako bardzo udany, przede mną  jeszcze co najmniej 2021, lecz uważam, że z wiedzą nabytą w, co prawda, trudnym 2020 roku, dam sobie radę.

Sebastian Bek

 

Ten rok był dosyć krótkim rokiem dla Młodzieżowej Rady Gminy, ale pomimo przeszkód związanych z koronawirusem, udało się nam dalej pracować nad nowymi projektami. Pracowaliśmy i omawialiśmy wszystko online – nie należało to do najłatwiejszych, ale daliśmy radę i przyjęliśmy uchwałę ws. przyznania nagrody „Przyjaciel Młodzieży” i wiele innych pomagających wypromować MRG.

Krystian Pacocha

Możliwość zasiadania w Młodzieżowej Radzie Gminy Stare Babice w I kadencji jest dla mnie ogromnym  wyróżnieniem. Cieszę się, że mogłem poznać tak wiele osób, które mimo młodego wieku wyróżniają się wielką odwagą i odpowiedzialnością za swoją małą ojczyznę. Podczas naszej I kadencji zauważyłem, że z nowo powstałej, zwykłej grupy młodzieży, zmieniliśmy się w profesjonalną organizację, która z pomocą dorosłej Rady Gminy mogłaby walczyć o dobro dla wszystkich mieszkańców.  W ten trudny czas,  jakim jest pandemia koronawirusa udało nam się przeprowadzić kilka akcji na terenie naszej gminy, włączaliśmy się w dyskusje na temat spraw lokalnych, dotyczących miejsc przyjaznych przyrodzie lub otaczającego nas środowiska, których przykładem mogłaby być owocna dyskusja na temat zabudowy działki nr 180 w Janowie. Przez niespełna rok nauczyłem się wielu praktycznych informacji na temat funkcjonowania organu stanowiącego, nauczyłem się prawidłowej postawy obywatelskiej, zobaczyłem, jak łatwo można inicjować działania na rzecz młodzieży oraz, co najważniejsze, merytorycznie dyskutować na wiele ważnych tematów. Nasza kadencja się jeszcze nie skończyła i jestem pewny, że przeprowadzimy jeszcze wiele inicjatyw i sprawimy, że  pierwsza kadencja Młodzieżowej Rady Gminy zostanie pozytywnie zapamiętana przez mieszkańców.

Mateusz Wach

 

            Pragnę podziękować wszystkim Państwu, którzy swoimi pracą i zaangażowaniem przyczynili się do powstania oraz coraz lepszego funkcjonowania Młodzieżowej Rady Gminy:

            Wójtowi Gminy Panu Sławomirowi Sumce za uznanie dla idei stworzenia Młodzieżowej Rady Gminy, entuzjazm i wielką wiarę w nasze inicjatywy;

            Przewodniczącemu Rady Gminy Panu Henrykowi Kuncewiczowi za ogrom fachowości i wiedzy oraz cenne rady;

            Sekretarzowi Gminy Panu Michałowi Więckiewiczowi za tryskanie pomysłami i sprawowanie pieczy nad naszymi działaniami;

            Kierownik Referatu Wspólnej Obsługi Jednostek, animatorce MRG Pani Monice Bachańskiej za pedagogiczne podejście i podtrzymywanie samorządowego ducha wśród radnych;

            Referatowi Komunikacji Społecznej za prowadzenie medialnej i promocyjnej strony MRG;

            niezastąpionemu Biuru Obsługi Rady Gminy – Paniom Annie Błażejewskiej i Marcie Meserszmit za szerokie kompetencje, pomoc organizacyjno-prawną oraz wskazówki i nauki co do zasad działania rady, za to, że pod auspicjami Biura Rady powstają nasze uchwały;

            Gminnej Radzie Seniorów i wspaniałym Seniorom z naszej gminy za uczestnictwo w naszych obradach i dzielenie się doświadczeniem;

            Dyrektorom Szkół i Szkolnym Radom Rodziców za motywowanie uczniów do startu w wyborach i zaangażowania się w życie naszej babickiej społeczności;

            Prezes Stowarzyszenia „Działajmy Razem” Pani Iwonie Postek-Turchońskiej za poparcie i inicjatywę w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy oraz zachęcanie radnych do działania.

            Wszystkim Państwu jeszcze raz składam najszczersze podziękowania, a także wyrazy wielkiego szacunku, uznania i wdzięczności. Życzę Państwu nieustających zapału, motywacji i satysfakcji. Mam nadzieję, że idea Młodzieżowej Rady Gminy będzie kontynuowana i będziemy wieli jeszcze wiele okazji do pracy na rzecz gminy i mieszkańców.

Jan Waligóra


VI SESJA I WRĘCZENIE NAGRODY „PRZYJACIEL MŁODZIEŻY”

26 lutego odbyła się w trybie zdalnym VI sesja Młodzieżowej Rady Gminy. To już drugie posiedzenie rady w bieżącym roku, a szczególne ze względu na wręczenie pierwszej w historii Starych Babic nagrody „Przyjaciel Młodzieży”.        

Na początku spotkania, przewodniczący MRG, Jan Waligóra otworzył sesję i powitał przybyłych gości. Rozpatrzono wnioski ws. zmian w porządku obrad, a następnie przyjęto protokoły z dwóch poprzednich posiedzeń.

W kolejnym punkcie odbyło się wręczenie nagrody „Przyjaciel Młodzieży”. Wskutek procedury przeprowadzonej na mocy Uchwały Nr 4/2020 Młodzieżowej Rady Gminy laureatem został wybrany Pan Sławomir Sumka. Przewodniczący wraz z wiceprzewodnicząca, Weroniką Trzepałką wręczyli laureatowi statuetkę wraz z dyplomem i uzasadnieniem. Pan Wójt w swojej wypowiedzi serdecznie podziękował radnym za docenienie jego pracy na rzecz młodych w naszej gminie i stwierdził, że to dla niego jeszcze większa motywacja do dalszych starań.

Następnie radni Sebastian Bek, Mateusz Wach, Emilia Żółcińska i Antoni Napurka przedstawili sytuację związaną z nauką zdalną w poszczególnych szkołach na terenie naszej gminy. Opowiedzieli o tym, jak wygląda w ich szkołach nauczanie na odległość, w jaki sposób są organizowane lekcje (czy wszystkie zajęcia realizowane są online na żywo), a także sprzęcie, który najczęściej wykorzystują uczniowie, by brać udział w e-lekcjach. Został również poruszony temat sprawdzania wiedzy uczniów – rozmawialiśmy o tym, czy można uczciwie kontrolować postępy w nauce z wykorzystaniem komunikacji zdalnej. Wymieniliśmy się także swoimi spostrzeżeniami co do powrotu do szkół. Im bardziej się on oddala, tym chętniej wrócilibyśmy do szkolnych ławek. Podkreśliliśmy także wagę kontaktów społecznych, których zdecydowanie brakuje w czasie pandemicznej izolacji.

W punkcie 6., który brzmiał „Przedstawienie oferty sportowej na terenie gminy. Propozycje propagowania sportu wśród młodzieży” jako pierwszy głos zabrał Pan Jarosław Płóciennik, dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Opowiedział o szerokiej ofercie zajęć, które już teraz proponuje mieszkańcom Babic GOSiR. Ponadto zapytał radnych, czy mają swoje propozycje aktywności, które mogłyby odbywać się w Ośrodku. Ciekawa dyskusja wywiązała się na temat infrastruktury sportowej w Starych Babicach. Jako młodzieżowi radni dostrzegamy, że wszyscy potrzebujemy miejsc do rekreacji na wolnym powietrzu, a zainteresowanie nimi wzrośnie szczególnie, gdy, mamy nadzieję, w nieodległej przyszłości czas kwarantanny zakończy się i będziemy mogli swobodnie wychodzić i spotykać się z innymi. Młodzieżowa Rada Gminy ma w planach podjęcie działań w tej sprawie.

Na koniec przewodniczący podziękował gościom z innych rad – przewodniczącemu Rady Gminy Panu Henrykowi Kuncewiczowi i przewodniczącemu Rady Seniorów Panu Tadeuszowi Wiśniewskiemu. Dziękujemy również wszystkim radnym Seniorom, którzy zaszczycili nas tego dnia swoją obecnością.

Jan Waligóra

Uzasadnienie przyznania nagrody

„Przyjaciel Młodzieży”

            Laureat nagrody, Pan Sławomir Sumka to znany w Starych Babicach społecznik. Rodzinnie jest związany z naszą gminą od kilku pokoleń.

            Swoją działalność społeczną rozpoczął w bardzo młodym wieku – był niemal naszym rówieśnikiem, gdy reaktywował 348. drużynę harcerską „Ludzie Puszczy” w Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dużym. Organizował wówczas spotkania z radnymi i samorządowcami, a także wyjeżdżał na biwaki i obozy. Druh Sławomir z pewnością umiał zaciekawić i skupić wokół siebie młodzież, ponieważ liczba członków drużyny utrzymywała się na stałym poziomie.

            W późniejszych latach Pan Sławomir często brał udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych: był wolontariuszem Szlachetnej Paczki, a od kilku lat regularnie kwestuje na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

            W latach 2010-2018 Laureat pełnił funkcję radnego Rady Gminy Stare Babice, reprezentując Wojcieszyn. Organizował wtedy wiele akcji społecznych, m.in. wspólne sprzątanie stawu w Borzęcinie czy remont organistówki, która miała służyć mieszkańcom. Kładł duży nacisk na porozumienie i sąsiedzką integrację.

            Pan Sławomir od wielu lat zabiegał o powstanie w Starych Babicach Młodzieżowej Rady Gminy, by mogła ona doradzać władzom, a także pośredniczyć w kontaktach między samorządem a młodzieżą. Dzięki staraniom Laureata, Rada Gminy powołała Młodzieżową Radę Gminy i nadała jej statut w 2019 r.

            Dodatkowo warto wspomnieć, że Pan Sławomir jest z wykształcenia pedagogiem, co pozwala mu efektywniej dostrzegać problemy młodzieży. Sam podkreśla, że chciałby, aby szkoły w naszej gminie stały się miejscem nie tylko nauki, ale również rozwijania pasji i zainteresowań. W gminie ciągle udoskonalana jest infrastruktura oświatowa; odbywają się także remonty w poszczególnych placówkach. Gmina Stare Babice kilkukrotnie została uhonorowana nagrodami i certyfikatami „Samorządowy Lider Edukacji”, które przyznawane są za szczególne osiągnięcia w zarządzaniu szkolnictwem.

            W rozmowach, Laureat podkreśla, że praca z dziećmi i wsłuchiwanie się w głos młodzieży były zawsze dla niego bardzo ważne. Jego zdaniem „każde dziecko może mieć marzenia, trzeba tylko dać mu szansę”.

            W naszej ocenie to Pan Sławomir najlepiej spełnia kryteria zapisane w uchwale, czyli przyczynił się do realizacji celów Młodzieżowej Rady Gminy oraz wykazał ponadprzeciętną aktywność na rzecz młodzieży w Starych Babicach.


VII SESJA MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY

 16 kwietnia 2021 r. miała miejsce VII sesja Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice. Ze względu na zasady bezpieczeństwa i reżim sanitarny, posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym. Po otwarciu sesji nastąpiło przegłosowanie zmiany w porządku obrad. W kolejnym punkcie młodzieżowi radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji. Później Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień i Funduszy Zewnętrznych, Pan Jacek Kłopotowski przedstawił, jakie aktywności są organizowane na terenie naszej gminy w ramach realizacji zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury. Są to m.in. zajęcia z tańca towarzyskiego czy warsztaty umuzykalniające. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że są one za słabo promowane i znaczna liczba młodych ludzi z naszej gminy może po prostu o nich nie wiedzieć. Wobec tego zdecydowaliśmy się podjąć inicjatywę stworzenia katalogu, który zawierałby wspomniane zajęcia oraz pokrótce opisywałby, na czym polegają.

W następnym punkcie porządku obrad głos jako pierwsi zabrali Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice Pan Maciej Tuzimski oraz Pani Urszula Hoczyk, którzy przedstawili młodzieżowym radnym ofertę Biblioteki Publicznej, a także podejmowane działania na rzecz upowszechniania czytelnictwa. Dowiedzieliśmy się o zajęciach prowadzonych w Bibliotece, aplikacji bibliotecznej oraz opcjach, które oferuje nowoczesny katalog dostępny za pośrednictwem Internetu. Wymieniliśmy się spostrzeżeniami oraz rozmawialiśmy o tym, jakie działania należałoby podjąć, żeby młodzież chętniej odwiedzała Bibliotekę i sięgała po książki. Zgodnie podkreśliliśmy wagę edukacji czytelniczej od jak najmłodszych lat.

Następnie głos zabrała Pani Paulina Nowakowska, kierowniczka działu wydarzeń kulturalnych w Domu Kultury Stare Babice. Przedstawiła szeroką ofertę Domu Kultury, w której zawierają się zajęcia od ceramiki aż po robotykę. Jak się okazało, wielu z młodzieżowych radnych zna Dom Kultury lub uczęszcza na organizowane w nim zajęcia. Pani Paulina opowiedziała również o udoskonaleniach, które wprowadza DK, jest to chociażby informator kulturalny, który zawiera zdjęcia i informacje o koncertach bądź akcjach odbywających się w sali widowiskowej. Podkreśliła, że mimo pandemii, większość zajęć odbywa się zdalnie.

W punkcie 6. jako pierwsza przemówiła sprawozdawczyni radna Maja Kaczurba przedstawiła projekt stworzenia w gminie Stare Babice miejsca „free-graffiti”. Byłaby to specjalnie przygotowana ściana, dzięki której każdy mógłby puścić wodze fantazji i legalnie namalować graffiti. Podobne miejsca organizowane są w całej Polsce, a graffiti uważane niegdyś za przejaw wandalizmu, staje się powoli prawdziwą sztuką. Jak zaznaczyła Maja, pomysł przyszedł jej do głowy, gdy zaobserwowała pomalowane sprayem przystanki autobusowe i ściany budynków. Pan Wójt poparł pomysł i powiedział, że czeka na szczegółowe propozycje ze strony Rady.

Następnie Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. Mówił m.in.  o swoim udziale w warsztatach dla młodzieży dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, posiedzeniu doraźnej Komisji Statutowej czy spotkaniu z Panem Jarosławem Chrapkiem, które dotyczyło schodów jubileuszu Radiostacji Transatlantyckiej. Ponadto wraz z wiceprzewodnicząca, Weroniką Trzepałką uczestniczył w szkoleniu prowadzonym w ramach akcji Masz Głos, do której zakwalifikowała się Młodzieżowa Rada Gminy Stare Babice. Pełna treść sprawozdania będzie włączona do protokołu.
W przedostatnim punkcie wysłuchaliśmy Pani Anny Czajkowskiej, przedstawicielki Gminnej Rady Seniorów – seniorzy są dla nas zawsze miłymi gośćmi. Pani Anna opowiedziała o wykładach w ramach współpracy międzypokoleniowej.
Po tym, przewodniczący zamknął VII sesję oraz życząc zdrowia, podziękował wszystkim radnym oraz gościom, a w szczególności Wójtowi Gminy i Przewodniczącemu Rady Gminy za obecność.

Jan Waligóra

 

 


Najważniejszym celem istnienia Młodzieżowej Rady Gminy jest zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi sprawami publicznymi oraz zapewnia im udziału w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw związanych z młodzieżą na poziomie lokalnym.

Działanie Rady będzie praktycznym wykorzystaniem zdobywanej przez młodzież wiedzy o demokracji, co upowszechni ideę samorządową wśród młodzieży oraz zwiększy aktywność społeczną młodych ludzi w Gminie Stare Babice. Powołanie Rady umożliwi młodemu pokoleniu czynny udział w rozwoju samorządności terytorialnej i pracy społecznej na jej rzecz. Młodzieżowa Rada Gminy zajmie się sprawami młodzieży. Będzie podpowiadać, wskazywać innym organom potrzeby swoich rówieśników.

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STARE BABICE z dnia 4 grudnia 2019 r.

o wynikach wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice

Na podstawie § 28 Uchwały Nr XII/106/2019 Rady Gminy Stare Babice
z dnia 26 września 2019 r. w sprawie powołania młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice
i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 12079) podaję do publicznej wiadomości informację o wynikach wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice w wyborach zarządzonych na dzień 3 grudnia 2019

Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Wybrani radni

1

Szkoła Podstawowa

im. H. Sienkiewicza

w Starych Babicach

 1. Samer Afana
 2. Sebastian Bek
 3. Emilia Gajewicz
 4. Laura Płeszka
 5. Jan Waligóra

2

Szkoła Podstawowa

w Zielonkach-Parceli

 1. Maja Kaczurba
 2. Kacper Kostanek
 3. Stanisław Radliński
 4. Emilia Żółcińska

3

Szkoła Podstawowa

w Koczargach Starych

 1. Antoni Napurka
 2. Weronika Trzepałka

4

Szkoła Podstawowa

im. Armii Krajowej Grupy Kampinos

w Borzęcinie Dużym

 1. Krystian Pacocha
 2. Mateusz Wach

5

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Edulab
 1. Jan Kozak

6

BIG BEN Niepubliczna
Polsko-Brytyjska Szkoła Podstawowa
im. gen. Władysława Andersa
 1. Natalia Perkowska

7

Gmina Stare Babice

– uczniowie szkół

ponadpodstawowych

 1. Ewa Oleksiewicz


Wójt Gminy