Wójt o podatkach w Gminie Stare Babice

Drodzy Mieszkańcy,

w ostatnich dniach nie gaśnie dyskusja odnośnie zmiany wysokości stawek podatków od nieruchomości. Przedłożony przeze mnie wniosek o urealnienie stawek podatku Rada Gminy przegłosowała na ostatniej sesji. Część mieszkańców naszej Gminy negatywnie postrzega wprowadzone zmiany, jednak intencje osób, które wywołały burzę w mediach społecznościowych są dla wielu obserwujących mocno wątpliwe.

Poniżej przedstawiam Państwu kilka faktów, które pozostawiam do dalszej analizy.

  1. Podatki w takiej wysokości obowiązywały w przeszłości. W poprzedniej kadencji naszego Samorządu w latach 2014 – 2018 podatek od budynków mieszkalnych wynosił 0,61 zł za m2 rocznie, czyli 1 grosz więcej niż obecnie po podwyżce. Na ostatniej sesji Rady Gminy poprzedniej kadencji, już po wyborach, gdy stało się jasne, że będę nowym wójtem i dotychczas zabetonowany układ sił zacznie się walić, podatki obniżono. Dziś mój kontrkandydat wyborczy, któremu przez cztery lata poprzedniej kadencji wyższe podatki nie przeszkadzały, pisze w mediach społecznościowych, że przestaje wierzyć w człowieczeństwo, gdy podatki wracają do wysokości niższej niż za czasów gdy był zastępcą wójta.

2. Stawki podatku, które przegłosowała Rada Gminy są jednymi z najniższych w naszym powiecie, a w wielu gminach uchwalanie podatków i budżetów jeszcze się nie zakończyło.

3. Wiem, że jest jeszcze wiele do zrobienia. To dopiero dwa lata pracy w porównaniu do 20 lat minionych. Doskonale zdaję sobie sprawę z zadań, które przede mną stoją i moim celem jest osiągnięcie możliwie najwyższych standardów funkcjonowania gminy jako całości. Budżet gminny oparty jest o sztywne przepisy i wytyczne, które wynikają z konieczności realizowania celów nałożonych przez państwo. Nie mniej spora jego część to obszar, na którego wydatkowanie mamy realny wpływ. Do tego zaliczają się wszelkie dopłaty takie jak: dopłaty do oświaty, wody i ścieków, dopłaty dla stowarzyszeń, dopłata do biletów ZTM, dopłata do wymiany pieców, a także wszelkie remonty, bieżące utrzymanie dróg i ich oświetlenie. Wszystko wyżej wymienione wiąże się z bieżącymi kosztami utrzymania gminy. Obszar budżetu gminy dotyczący inwestycji od lat finansowany jest z kredytowania lub jak obecnie z pozyskiwania środków zewnętrznych takich jak: Marszałek Województwa, Wojewoda Mazowiecki.  Dlatego tak ważne jest odprowadzanie podatków w miejscu zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, bo tylko tak wpływy do budżetu gmin mogą się zwiększyć.

4. Mimo wrogiej narracji gmina funkcjonuje, wydatkowanie stało się transparentne, uszczelnione, w wielu obszarach uporządkowane – szczególnie polecam zapoznanie się z Audytem o stanie spółki Eko Babice. Mimo pandemii i ograniczonych wpływów do gminnego budżetu, które bezpośrednio z niej wynikają, procesu hamowania gospodarki gmina równomiernie się rozwija i jest wysoko oceniana w krajowych rankingach. Inwestycje są realizowane płynnie i terminowo. Skutecznie pozyskuję środki zewnętrzne na kolejne przedsięwzięcia takie jak: rozbudowa szkoły w Zielonkach oraz kolejne inwestycje drogowe.

5. Podburzacze opinii publicznej winni są refleksji, że wiele inwestycji gminnych w poprzednich latach było nie do końca przemyślanych, przeinwestowanych i w dużej mierze pieniądze zostały po prostu zmarnowane. Jednocześnie rozumiem zdenerwowanie, bo podwyżka podatku od nieruchomości najbardziej dotknie przedsiębiorców. Jednakże zasada solidarności społecznej działa w ten sposób, że najbogatsi wspierają biednych. Wiem, że nie wszyscy to akceptują, ale wartość społeczeństwa jest taka, jak jej współodpowiedzialność i solidarność.

Nikomu podwyżka podatków się nie podoba. W żadnym kraju i w żadnej gminie. Proszę jednak o potraktowanie tej inicjatywy nie jak podwyżki, ale urealnienia stawek podatków.

Szanowni Państwo,

żyjemy w świecie, gdzie złodziej przyłapany na kradzieży krzyczy, że to nie jego ręka, ludzie którzy krzywdzą, udają, że są krzywdzeni. Coraz mniej znaczy honor i przyzwoitość. W świecie fake newsów, fałszywych kont na facebook’u, pomówień bez odpowiedzialności i oskarżeń bez pokrycia, nie chciałem wchodzić w konfrontacje i mówić, że ten zły to ktoś inny. I będę się tego trzymał.

 

Sławomir Sumka

Wójt Gminy Stare Babice