Komisja do wyłonienia Dyrektora Przedszkola w Bliznem Jasińskiego

Informujemy,

że w dniu 30 czerwca 2020 r. o godzinie 9.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21 odbędą się prace komisji konkursowej powołanej do wyłonienia Dyrektora Przedszkola w Bliznem Jasińskiego i w związku z tym zapraszam n/w przedstawicieli i kandydatów:

  1. Przedstawiciele organu prowadzącego placówkę:

1) Monika Bachańska

2) Michał Więckiewicz

3) Mariola Sarzyńska

 

  1. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:

1) Jadwiga Stachnik  

2) Anna  Molka

3) Piotr Pawłowski

 

  1. Przedstawiciele rady pedagogicznej:

1) Anna Dębkowska – Gut

2) Beata Szczesna

 

  1. Przedstawiciele rady rodziców:

1) Agnieszka Zasłona

2) Magdalena Burkot-Bombor

 

  1. Przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych:

1) Bożena Czerniakowska  – NSZZ ”Solidarność”

2) Andrzej Janiszek- ZNP

 

 

 

Do wiadomości:

– kandydat Nr 1

– kandydat Nr 2

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Babice w sprawie powołania komisji