Absolutorium oraz wotum zaufania dla Wójta Gminy Stare Babice

 

Szanowni Państwo,
Radni Gminy Stare Babice na dzisiejszej Sesji Rady Gminy jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy Stare Babice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.