Asfaltowanie drogi 3KDL

Pomimo ciężkiej sytuacji, staramy się, żeby gminne inwestycje w miarę możliwości toczyły się dalej. Dziś rozpoczęło się wylewanie asfaltu na drodze 3KDL w Bliznem Łaszczyńskiego.