1

Brak prądu z powodu silnego wiatru

Z powodu silnego wiatru otrzymujemy liczne zgłoszenia dotyczące braku prądu w miejscowościach na terenie gminy Stare Babice.
Informujemy, że awarie na sieci energetycznej w całym Rejonie Energetycznym Pruszków powinny zostać naprawione. Prowadzone są prace mające na celu jak najszybsze ich usunięcie.
Wszystkie dotychczasowe zgłoszenia mieszkańców do Urzędu Gminy Stare Babice zostały przekazane do PGE.
Awarie związane z prądem prosimy zgłaszać bezpośrednio do PGE, która zajmuje się eksploatacją i konserwacją sieci energetycznych na terenie gminy.
Pogotowie energetyczne: 991
Planowane wyłączenia można sprawdzić pod adresem: https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia wybierając Oddział Warszawa i Rejon Energetyczny Pruszków.