Polski Ład – realizacja zadań w Gminie Stare Babice

Gmina realizuje zadanie pn. „Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice”, które otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych....

7.03.2023

Planowane wyłączenie prądu

Dnia 15 marca 2023 r., w godzinach 08:30-14:30, na terenie miejscowości Borzęcin Mały planowane jest wyłączenie prądu. Komunikat dotyczy następujących ulic: ul. Zielonej Łąki 2,4,8 ul. Lasku Brzozowego 8 ul....

6.03.2023