Ogłoszenie ws. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin Mały

Znak sprawy RPP.6721.28.2023                                                                        Stare Babice, 17.03.2023 r. OGŁOSZENIE w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Gminy Stare Babice w zakresie części wsi...

13.04.2023

Ogłoszenie ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mariew i części wsi Stanisławów

Znak sprawy RPP.6721.27.2023                                                                       Stare Babice, 16.03.2023 r. OGŁOSZENIE w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mariew i części wsi Stanisławów – obszar na południe...

13.04.2023

Gmina Stare Babice w Programie ZIELONY LIDER

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że zespół Urzędu Gminy Stare Babice dostał się do Programu „Zielony Lider”, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Od pewnego czasu kryzys: klimatyczny i bioróżnorodności stały się faktem, stanowiącym...

11.04.2023

Planowane wyłączenia prądu

19 kwietnia 2023 roku planowane jest wyłączenie prądu w miejscowości Stare Babice na ul. Pohulanka 107 A, w godz. od 09:00-12:00. Szczegółowe informacje na temat planowanych wyłączeń: https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia

11.04.2023