Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów

Dziś w urzędzie gminy przy ul. Rynek 21, odbyło się pierwsze w nowym roku posiedzenie Gminnej Rady Seniorów. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Gminnej Rady Seniorów, zastępca wójta, oraz przedstawiciel Referatu...

21.01.2022

Przyjaciel Młodzieży 2021

Młodzieżowa Rady Gminy zaprasza do składania kandydatur do nagrody Przyjaciel Młodzieży 2021. Wyróżnienie to przyznaje Młodzieżowa Rada Gminy osobom bądź podmiotom, które szczególnie zaangażowały się w działalność na rzecz młodzieży...

20.01.2022