Bilet metropolitalny dla mieszkańców gminy

Bilet Metropolitalny – dopłaty do biletów dla mieszkańców gminy

Bilet Metropolitalny został wprowadzony 1 września 2018 r. Na jego podstawie gmina dokonuje dopłat do długookresowych biletów imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego (tramwaje, autobusy, metro, pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej, autobusowe linie dowozowe typu „L” , a także w ramach Wspólnego Biletu ZTM-KM-WKD).

Prawo do nabycia biletu metropolitalnego przysługuje mieszkańcom gminy, którzy rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za poprzedni rok w urzędzie skarbowym wskazując w zeznaniu podatkowym gminę Stare Babice jako miejsce zamieszkania.

Punkt Obsługi Wydawania Kart zlokalizowany jest w Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32.

 

Punkt Obsługi czynny:
poniedziałek – w godz. 10:00 – 17:00,
wtorek – czwartek w godz. 8:00 – 16:00
piątek – w godz. 8:00 – 15:00

numer kontaktowy: 22 722 95 81

 

Karta jest personalizowana w Urzędzie Gminy Stare Babice w Punkcie Obsługi poprzez nadruk na Spersonalizowanej Karcie Miejskiej imienia, nazwiska i zdjęcia osoby ubiegającej się o wydanie karty. Kodowanie wydanych kart następuje w Punktach Obsługi Pasażera ZTM (wykaz POP dostępny na stronie: www.ztm.waw.pl).

Ile zaoszczędzisz z Biletem Metropolitalnym?