Dofinansowanie do kastracji/sterylizacji zwierząt

Gmina Stare Babice przyznaje dofinansowanie na zabiegi sterylizacji lub kastracji psów i kotów właścicielom zamieszkującym na terenie gminy.

Zapis na zabieg zwierzęcia w lecznicy można dokonać na podstawie skierowania, po które należy się zgłosić do Referatu Ochrony Środowiska pokój nr 10. Skierowanie zostanie wystawione na podstawie dowodu osobistego właściciela zwierzęcia.