Dofinansowanie na pielęgnację pomników przyrody

29.07.2022 r. prezes zarządu WFOŚIGW w Warszawie Marek Ryszka i Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka podpisali umowę dotacyjną na „Pielęgnację i konserwację pomników przyrody na terenie Gminy Stare Babice”

W wydarzeniu wzięli udział poseł Zdzisław Sipiera oraz Michał Prószyński, szef gabinetu politycznego MSWiA i radny sejmiku województwa mazowieckiego.

Dzięki dotacji pozyskanej z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 7 119 zł na terenie gminy Stare Babice zostanie przeprowadzona pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody. W ramach zadania 6 drzew z terenu Gminy, uznanych za pomniki przyrody, zostanie poddanych specjalistycznym zabiegom pielęgnacyjnym, korekcyjnym i/lub chirurgicznym. 

zdjęcia: WFOŚIGW w Warszawie