Dzień Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa składamy wszystkim Sołtysom najserdeczniejsze życzenia. Niech Wasz trud i wysiłek zawsze będzie doceniony, a pasja, jaką dzielicie się z mieszkańcami Waszych sołectw niech z każdym dniem staje się coraz większa i jeszcze bardziej wyrazista.

11 marca obchodzony jest Dzień Sołtysa. W całej Polsce jest ich ponad 40 tysięcy. Sołtysi pełnią rolę gospodarzy poszczególnych wsi, reprezentując interesy mieszkańców sołectw wobec gminy
i powiatu. 

Pierwsze wzmianki na temat roli sołtysa sięgają średniowiecza. Wówczas sołtys był osobą postawioną na czele wsi, ale był także sędzią w ówczesnym systemie prawnym. Funkcja sołtysa nie była uzależniona od statusu społecznego – mógł nim być szlachcic, mieszczanin lub chłop. Natomiast w przypadku wojny sołtys zobowiązany był do konnej służby wojskowej. Z czasem sołtysi stali się nadzorcami pańszczyźnianymi, pełnili również rolę pomocników właścicieli wsi. W kolejnych latach rola sołtysa niewiele się zmieniała, zaś obecnie pełni on głównie funkcję reprezentacyjną i wykonawczą.