GEO-UDAR INŻ. MACIEJ GAJEWSKI

Opinie geotechniczne dla nowo projektowanych domów jednorodzinnych, obiektów przemysłowych infrastruktury podziemnej (rurociągi wodne, kanalizacja), przydomowe oczyszczalnie ścieków
Badania hydrogeologiczne, pomiar zwierciadła wód gruntowych
Wizualizacja terenu badan z powietrza