GEO-UDAR INŻ. MACIEJ GAJEWSKI

-Opinie geotechniczne pod dom jednorodzinny obiekty przemysłowe
-Rozpoznanie geologiczne pod projektowane ekologiczne oczyszczalnie ścieków
-Rozpoznanie hydrogeologiczne, pomiar wód gruntowych sprawdzające możliwość magazynowania wody deszczowej i wykorzystania jej do celów gospodarczych
-Wizualizacja zdjęciowa z powietrza