Efektywność energetyczna budynków – dlaczego jest tak ważna?

Przez efektywność energetyczną budynku należy rozumieć stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania, przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii przez ten budynek.

W obliczu gwałtownie rosnących cen energii, właściwa efektywność energetyczna Twojego budynku, to kluczowe rozwiązanie. I to ona powinna być punktem wyjścia przy realizacji inwestycji. Nie tylko zabezpieczy Cię przed wzrostem cen węgla, gazu i oleju opałowego, ale w perspektywie czasu, pozwoli na generowanie dużych oszczędności, z których będziesz mógł sfinansować swoje plany i marzenia.
Ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń odpowiada w największym stopniu za całkowite zużycie energii w budynkach. Dlatego też działania zmierzające do ograniczenia strat energii i zwiększenia jej zysków będą miały największy wpływ na poprawę charakterystyki energetycznej budynków, a w konsekwencji na Twoje oszczędności finansowe.

Mieszkasz w starym budynku? Koszty jego ogrzewania są coraz bardziej dotkliwe? Odczuwasz potrzebę poprawy komfortu cieplnego Twojego budynku? Zdecydowanie nie jesteś sam w swych rozterkach. Powyższe czynniki sprawiają, że Polacy decydują się na termomodernizację swych domów.
Czy Ty też podjąłeś już tą decyzję? Pamiętaj jednak, że właściwa kolejność prac ma znaczenie. Tak jak nie zaczynamy budowy domu od dachu, tak i termomodernizację powinniśmy przeprowadzać we właściwej kolejności. Zaburzenie tego porządku uniemożliwi Ci osiągnięcie planowanych, pełnych rezultatów i oszczędności, w maksymalnie możliwych ilościach.
Najlepszy efekt uzyskamy, jeśli przeprowadzimy termomodernizację w sposób kompleksowy. Oczywiście jeśli np. ze względów finansowych chcemy rozłożyć prace na etapy, to nic nie stoi
na przeszkodzie, ale tak jak już przeczytałeś, pamiętaj, że ich kolejność ma kluczowe znaczenie. Ściany, okna, dachy budynku generują różne, czasem bardzo duże straty ciepła. Pierwszym krokiem w stronę wyższej efektywności energetycznej, nie powinna być więc tylko wymiana samego kotła, gdyż poprawienie jego sprawności nie zmieni znacznego obniżenia kosztów ogrzewania.

Jak zmniejszyć koszty ogrzewania i chłodzenia budynku?
Więcej na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/jak-zmniejszyc-koszty-ogrzewania-i-chlodzenia-budynku

Planujesz termomodernizację budynku? Potrzebujesz wsparcia w tym przedsięwzięciu?
Więcej na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/potrzebujesz-finansowego-wsparcia-na-termomodernizacje-budynku

Z obowiązującymi przepisami i procedurami w obszarze charakterystyki budynków można zapoznać się na stronie:
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow