Film instruktażowy dla obywateli Ukrainy

Prezentujemy film instruktażowy udostępniony przez Departament Zarządzania Systemami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Film pokazuje proces nadania numeru PESEL, informacje o Profilu Zaufanym oraz aplikacji mObywatel dla obywateli Ukrainy. Stanowi on pomoc dla obywateli Ukrainy, został przygotowany w języku ukraińskim, z polskimi i ukraińskimi napisami.