Gmina Stare Babice wzięła udział w Dniu Amerykańskim

10 maja w muzeum POLIN odbył się Dzień Amerykański. Organizatorami byli Ośrodek KARTA (obchodzący swoje 40-lecie), Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz Muzeum POLIN. Pośród licznych wydarzeń, zwiedzający mieli możliwość zobaczyć stoisko partnerów wydarzenia, Domu Kultury Stare Babice oraz Stowarzyszenia PK TRCN, poświęcone Radiostacji Babice. Na stoisku prezentowane były liczne artefakty związane z naszą Radiostacją oraz specjalnie przygotowane przez Urząd Gminy Stare Babice, foldery informacyjne.

W foyer muzeum, naprzeciwko wejścia została zaprezentowana wystawa „Radiostacja Babice od przeszłości ku przyszłości” – na co dzień wystawiana w Domu Kultury Stare Babice. Gościem specjalnym wydarzenia był Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzeziński. Wystawę plansz o Radiostacji ambasadorowi zaprezentowali Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka oraz specjalista ds. historycznych Domu Kultury Stare Babice Jarosław Chrapek. Ambasador został zaproszony przez Wójta do gminy Stare Babice w celu zwiedzania zabytku. Rozmowy w tym względzie będą kontynuowane. Gratulujemy Ośrodkowi KARTA organizacji udanego i ważnego wydarzenia, prezentującego ponad 100 letnie relacje polsko-amerykańskie.

zdjęcia: Marcin Łada