Gmina Stare Babice z najlepszym wynikiem egzaminu ósmoklasisty w powiecie

Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, że najlepszy wynik egzaminu ósmoklasisty w powiecie warszawskim zachodnim uzyskały szkoły w Gminie Stare Babice z wynikiem – 66,99%.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego
  2. matematyki
  3. języka obcego nowożytnego.

Wyniki Gminy Stare Babice