Gminę Stare Babice odwiedził Pan Paweł Krutul poseł na Sejm IX kadencji

W dniu wczorajszym Gminę Stare Babice odwiedził Pan Paweł Krutul poseł na Sejm IX kadencji, a od 2024 roku Wicewojewoda Podlaski. W Sejmie IX kadencji zasiadał w komisjach: Obrony Narodowej oraz Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, był także Wiceprzewodniczącym Podkomisji stałej ds. współpracy z zagranicą i NATO.

Wizyta była okazją do zaprezentowania Panu Wojewodzie osiągnięć inwestycyjnych Gminy Stare Babice w okresie 2019-2024 oraz przedstawienia historii Radiostacji Babice – największej inwestycji radiokomunikacyjnej II Rzeczpospolitej. Pan Wojewoda wyraził również chęć udania się w najbliższej przyszłości na spacer „szlakiem Radiostacji Babice” wraz z Mieszkańcami gminy.

➡️Biuletyn „Inwestycje i działania Gminy Stare Babice 2019-2024”: https://stare-babice.pl/biuletyn-inwestycje-i-dzialania…/
➡️Relacja z Gali Jubileuszu 100-lecia Babice Transatlantic Radio-Station https://stare-babice.pl/transmisja-z-gali-jubileuszu-100…/