„Godzina W” w gminie Stare Babice

W sobotę, 1 sierpnia 2020 r. o godz. 17:00, w OSP Stare Babice oraz w OSP Borzęcin Duży upamiętniliśmy 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W wydarzeniach wzięli udział Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka oraz Zastępca Wójta Gminy Stare Babice Tomasz Szuba.

Strażacy, jak co roku, licznie stawili się, aby oddać hołd poległym Powstańcom. Mieszkańcy coraz liczniej uczestniczą w obchodach tej rocznicy.

W tym roku, z inicjatywy Wójta Gminy Stare Babice, urząd gminy wydał, stworzony specjalnie na ten dzień, folder opisujący tragiczne piętno, jakie wydarzenia 1 sierpnia 1944 r. odcisnęły na naszych babickich ziemiach. To ciekawe wydanie mogą Państwo otrzymać jeszcze w urzędzie gminy oraz pobrać TUTAJ. Przybyli Mieszkańcy otrzymali również biało-czerwone chorągiewki oraz opaski.

Serdecznie dziękujemy OSP Borzęcin Duży oraz OSP Stare Babice za współorganizację wydarzenia oraz Harcerzom Szczepu 110 WDHiGZ za służbę, a Mieszkańcom za przybycie.