Godzina „W” w gminie Stare Babice

„Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium”.
Te słowa Józefa Piłsudskiego uzasadniają, dlaczego corocznie składamy hołd Bohaterom i Mieszkańcom Warszawy 1944.  Aby pamięć o Powstaniu nie zanikła, co roku na minutę całe miasto symbolicznie zamiera. Mieszkańcy Gminy Stare Babice także oddają hołd.
1 sierpnia 2020 r. wspólnie uczcijmy Pamięć Bohaterów i Mieszkańców Warszawy 1944.
17:00 – Godzina „W” – 1 sierpnia 2020 r. spotykajmy się pod OSP Stare Babice i OSP Borzęcin Duży.