III edycja „Konkursu popularyzującego wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym Ekocyrkularni”

Serdecznie zapraszamy do udziału w  organizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego III edycji „Konkursu popularyzującego wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym Ekocyrkularni”. Celem konkursu jest m.in. promowanie gospodarki cyrkularnej (obiegu zamkniętego) oraz ukazanie i docenienie pomysłowych i oryginalnych pozalekcyjnych aktywności szkół i nauczycieli z terenu województwa mazowieckiego w tym zakresie.

Organizowane w ubiegłych latach edycje konkursu cieszyły się dużym zainteresowaniem,
a Laureaci konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody pieniężne oraz dyplomy, które osobiście zostały im wręczone na Gali zakończenia konkursu przez Członkinię Zarządu Województwa Mazowieckiego panią Janinę Ewę Orzełowską.

Zgłoszenia do konkursu można wysyłać od 2 września 2024 r. do 15 października 2024 r. Szczegółowe informacje na temat Konkursu znajdują się na stronie internetowej www.mazovia.pl w Zakładce Konkursy.