Informacja dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów pożytku publicznego

Informujemy o konsultacjach w sprawie programu współpracy Gminy Stare Babice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. Szczegóły, w tym wzór formularza konsultacji dostępne są na stronie BIP pod następującym linkiem https://starebabice.bip.net.pl/?a=2417
Konsultacje będą trwały w terminie od 14 do 29 października 2021 r.