Informacja dla rolników w sprawie strat spowodowanych wystąpieniem deszczu nawalnego

Wójt Gminy Stare Babice informuje, że wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez deszcz nawalny występujący w dniach od 18 – 23 czerwca 2020 r. będą przyjmowane do dnia 03-07-2020 r.

Ponadto informuję, iż ww. dokumenty dostępne są na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/pomoc-rolnikom-poszkodowanym-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi (załącznik nr 4: Wniosek o oszacowanie szkód) lub w Urzędzie Gminy Stare Babice w Referacie Ochrony Środowiska ul. Rynek 32 pok. nr 10.

Wniosek powinien być zgodny z wnioskiem o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego. Do wniosku proszę dołączyć kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie złożonego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (wydruk z aplikacji eWniosekPlus).

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w kancelarii Urzędu ul. Rynek 32 (parter) w godzinach pracy Urzędu tj: pn.: 8.00 – 17.00, wt. – czw.: 8.00-16.00., pt: 8.00-15.00.

W przypadku dodatkowych pytań proszę kontaktować się z pracownikami Referatu Ochrony Środowiska: 22 730 80 12, ros@stare-babice.pl.

Załącznik: Załącznik  – wniosek o oszacowanie szkód