Informacja dla uchodźców z Ukrainy

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, przekazujemy informacje odnośnie możliwości wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz oferowanej pomocy. Urząd do Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przygotował specjalną infolinię dedykowaną osobom potrzebującym pomocy. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 47 721 75 75.