Informacja Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie

Przekazujemy informację  od Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie dotyczącą zasad wydobywania piasku i żwiru oraz wykonywania robót geologicznych.

Dokument znajduje się w linku: SKM_C364e20010713150