Informacja o posiedzeniu Komisji

BORG.0012.1.2.2023

Stare Babice, dnia 2 marca 2023 r. 

Informacja o posiedzeniu Komisji

 

Na podstawie § 68 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2019 r. poz. 6670), zwołuję posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

w dniu 6 marca 2023 r. o godz. 13:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21.

 

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Omówienie planu remontów dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich koszt utrzymania na rok 2022/2023 rok.
  2. Dopłaty do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.    

 

 

 

                                                                                                         PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

                                                                                                                  Remigiusz Fijołek

           Informacja o posiedzeniu Komisji