1

Informacja w sprawie rozbudowy ulicy Klonowej

18 listopada 2021 r. została zawarta umowa w zakresie branży drogowej na rozbudowę drogi gminnej – ulicy Klonowej na odcinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacjowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych, wraz z budową drogi gminnej nr 411302W – ul. Górki w obrębie skrzyżowania z ul. Klonową. Wykonawcą robót będzie Rokom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wartość umowy wynosi – 7 972 967,96 zł brutto.
Wykonawcą robót elektrycznych będzie BUDWEX Wasilewski Mieczysław z siedzibą w miejscowości Truskaw. Wartość umowy wynosi – 580 099,29 zł brutto.

Termin realizacji umowy wynosi 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

W ramach prac wykonane zostaną:
– przebudowa ul. Klonowej na odcinku ok. 1255 m,
– budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Klonowej i Górki,
– wloty dróg poprzecznych krzyżujących się z ul. Klonową,
– chodniki po obu stronach ulicy,
– zjazdy indywidualne do posesji,
– kanalizacja deszczowa,
– oświetlenie.

Jeżeli warunki pogodowe pozwolą, to roboty rozpoczną się w lutym 2022 r.