Informacja Wójta Gminy Stare Babice

Przekazujemy informację Wójta Gminy Stare Babice Sławomira Sumki dotyczącą wystąpienia Poczty Polskiej w sprawie przekazania danych ze spisu wyborców:

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,

Urząd Gminy Stare Babice w dniu wczorajszym otrzymał dwa e-maile z Poczty Polskiej, z których wynika obowiązek udostępnienia Państwa danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia wyborów prezydenckich datowanych na dzień 10 maja 2020 r. oraz użyczenia urn wyborczych, znajdujących się
w posiadaniu gminy.

Z uwagi na liczne zapytania mieszkańców, telefony oraz wątpliwości związane
z udostępnieniem danych osobowych na potrzeby wyborów, pragnę Państwu wyjaśnić oraz zapewnić, że:

  • dotychczasowa korespondencja przesłana przez Pocztę Polską, w ocenie urzędu, została wysłana bez żadnego trybu, który dopuszczałby przekazanie Państwa danych operatorowi,
  • w przekazanych wiadomościach nie sposób doszukać się wskazania podstaw/y prawnej, która umożliwiałaby spełnienie obowiązku, o którym mowa przez urząd,
  • nie wskazano również podstawy prawnej dającej możliwość udostępnienia pracownikom Poczty Polskiej lokali, znajdujących się na terenie gminy.

W nawiązaniu do powyższego, pragnę Państwa zapewnić, że w aktualnym stanie prawnym nie widzę podstaw do przekazania Poczcie Polskiej S.A. danych osobowych zawartych w spisie wyborców Gminy Stare Babice na podstawie dotychczasowej korespondencji e-mailowej, którą otrzymaliśmy. Wniosek złożony przez pocztę w takiej formie nie spełnia zatem, w ocenie urzędu, żadnych wymogów formalnych
i jako taki powinien podlegać uzupełnieniu, aby mógł być skutecznie zrealizowany.

Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) w dniu 23 kwietnia 2020 r. wyjaśniła wątpliwości związane
z przekazywaniem danych wyborców operatorowi. Jak podkreślił Przewodniczący PKW, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) Pan Sylwester Marciniak:

  • podstawą do wydania danych ze spisu wyborców przez gminę może
    być wyłącznie wniosek podpisany podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania operatora wyznaczonego,
  • do wniosku powinna być dołączona kopia rozstrzygnięcia organu administracji rządowej o nałożeniu na operatora wyznaczonego obowiązku, z którym wiąże się konieczność pozyskania danych ze spisu wyborców.

Reasumując, przekazanie danych osobowych ze spisu wyborców Gminy Stare Babice, jest możliwe tylko
i wyłącznie, o ile są spełnione wszystkie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, co w ocenie gminy nie zostało dotychczas spełnione przez operatora.

Jako Wójt Gminy Stare Babice zapewniam wszystkich mieszkańców, że posiadane przez urząd gminy dane osobowe chronione są w sposób szczególny, należyty i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, a ich ewentualne udostępnienie musi być zgodne z obowiązującą literą prawa.

#ZostańwDomu #BezpieczeństwoMieszkańcówPriorytetem

 

Z wyrazami szacunku,

Wójt Gminy Stare Babice

Sławomir Sumka

Załączniki:

wniosek_o_udostepnienie_danych.pdf

Informacja_wójta.pdf

Stanowisko PKW ws. udostępniania danych ze spisu wyborców