Informacje dotyczące pomocy w znalezieniu pracy obywatelom Ukrainy

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego przekazuje informacje dotyczące pomocy w znalezieniu pracy obywatelom Ukrainy. informacja w języku polskim informacja w języku ukraińskim