Jubileusz wyjątkowej Seniorki

Jubilatka, Pani Wanda Śladowska to jedna z pierwszych wolontariuszek działających na terenie Gminy Stare Babice. Od samego początku intensywnie wspierająca osoby starsze, samotne i schorowane. To kobieta o niezwykłej charyzmie i pogodzie ducha. Cech, których może pozazdrościć niejeden z nas. Pani Wanda to siła napędowa wielu inicjatyw i akcji charytatywnych. Od zbiórki odzieży i maskotek dla potrzebujących rodzin po zorganizowanie i prowadzenie telefonu zaufania dla seniorów. Jej zaangażowanie w niesienie pomocy innym zostało docenione w 2014 r., kiedy to Pani Wanda Śladowska otrzymała pierwszy w historii Gminy Stare Babice tytuł „Wolontariusza Roku”. Jest również Honorowym Członkiem Rady Seniorów oraz wieloletnim członkiem Klubu Seniora „Nadzieja”, w którym aktywnie działa od jego powstania.

Życzymy Pani Wandzie dużo zdrowia i radości z realizacji swoich pasji oraz planów. Niech ta niespożyta energia, którą posiada nigdy Jej nie opuszcza.