1

Koczargi-Bugaj

Koczargi Nowe-Bugaj

Sołtys:
KAZIMIERZ LADE
tel. 503 565 904
e-mail: kazimierzlade@wp.pl

Rada sołecka:
– Joanna Matejczuk
– Tadeusz Gruszka
– Mariusz Zdaniewicz