Komunikat Urzędu Gminy Stare Babice

Szanowni Państwo,

informujemy, że obecnie w Urzędzie Gminy Stare Babice nadal obowiązuje ograniczona obsługa interesantów.

Mieszkańcy zobowiązani są każdorazowo do zakrywania twarzy przed wejściem do urzędu. Urzędnicy obsługujący bezpośrednio interesantów zobowiązani są do noszenia maseczki ochronnej – na czas obsługi interesanta.

Sprawy mieszkańców są realizowane, choć niektóre w ograniczonym zakresie. Informujemy mieszkańców/interesantów, aby dla bezpieczeństwa swojego i innych ograniczać wizyty
w urzędzie do niezbędnego minimum. Jeśli sprawa nie jest pilna, zachęcamy do odłożenia osobistej wizyty.

Teraz można załatwić wszystkie sprawy m.in. z zakresu:

  • ewidencji ludności, dowodów osobistych,
  • pomocy społecznej,
  • świadczenia usług komunalnych,
  • wydawania dokumentacji architektoniczno-budowlanej i innymi, związanymi
    z inwestycjami, np. dotyczącymi ochrony środowiska,
  • sprawy niecierpiące zwłoki.

W pozostałym zakresie bezpośrednia obsługa klientów polega na przyjmowaniu pism
i wniosków. Dokumenty (umieszczone w kopercie) można składać do oznaczonego pojemnika, ustawionego w wejściu głównym.

W sali obsługi może przebywać jednocześnie maksymalnie trzech interesantów. Mieszkańcy, będą wpuszczani, po uprzednim zdezynfekowaniu rąk oraz zasłonięciu ust i nosa. Pojemniki dezynfekujące umieszczone są wewnątrz urzędu.

Pozostałe osoby proszone są o zajmowanie kolejki przed urzędem w bezpiecznej odległości minimum 2 metrów od siebie.

Nadal odwołane są wszystkie dyżury organizowane zwyczajowo na terenie urzędu
(m.in. dyżury radnych, Rady Seniorów, bezpłatne porady prawne, itp.).

Kontakt z urzędem jest możliwy drogą telefoniczną i elektroniczną. Większość spraw można załatwić, nie wychodząc z domu poprzez kontakt telefoniczny, e-mailowy lub za pośrednictwem usługi e-puap.

Powyższa organizacja pracy obowiązuje do odwołania.