Komunikat w sprawie braku możliwości dystrybucji węgla kamiennego dla gospodarstw domowych w Gminie Stare Babice

Szanowni Państwo,

 uprzejmie informujemy, że na dzień 15 grudnia 2022 r. Wójt Gminy pomimo powadzonych działań interwencyjnych i obiecanej przez Wojewodę Mazowieckiego pomocy dot. zakupu węgla, codziennych interwencji w Ministerstwie Aktywów Państwowych
oraz Polskiej Grupie Górniczej S.A, nadal nie dysponuje żadną informacją o terminie dostawy węgla dla Gminy Stare Babice do punktu składowania Kwalifikowanych Dostawców Węgla, zgodnie z umową Nr 203782/2022 zawartą w dniu 21.11.2022 r. z Polską Grupą Górniczą S.A oraz złożonymi w dniu 21.11.2022 r. do Polskiej Grupy Górniczej S.A zamówieniami na węgiel orzech i ekogroszek.

Gmina od dnia podpisania umowy z Polską Grupą Górniczą S.A. jest gotowa do rozpoczęcia dystrybucji węgla dla mieszkańców Gminy Stare Babice, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla przedsiębiorstw domowych po jego dostarczeniu do punktu składowania Kwalifikowanego Dostawcy Węgla.

W momencie dostarczenia węgla do Gminy, zostanie uruchomiony punkt obsługi mieszkańca dot. zakupu węgla (ul. Rynek 21, parter).

Ponieważ Wójt Gminy, nadal nie dysponuje żadną informacją o terminie dostawy węgla dla Gminy Stare Babice, zaleca się zakup minimalnej potrzebnej ilości węgla we własnym zakresie po cenie komercyjnej na tzw. „przetrwanie przez okres Świąteczno – Noworoczny”.

Informujemy, że istnieje możliwość zakupu węgla typu orzech oraz ekogroszek, w cenie komercyjnej 2500 zł za tonę, w składach węgla zlokalizowanych na terenie Gminy.

Jednocześnie informujemy, że zmiana rozporządzenia, która weszła w życie 3 grudnia 2022 r., umożliwia przeniesienie niewykorzystanego zapotrzebowania w 1. okresie (do 31 grudnia 2022 r.) na następny okres (od 1 stycznia 2023 r.).

Nowelizacja zakłada, że w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego albo dokonano zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1 500 kg, to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na 2. okres.

Wszelkie informacje dotyczący sprzedaży i dystrybucji węgla, będą niezwłocznie publikowane na stronach www i FB Urzędu oraz przekazywane mieszkańcom z wykorzystaniem wszelkich możliwych narzędzi komunikacyjnych.