Komunikat w sprawie sprzedaży węgla kamiennego dla gospodarstw domowych z Gminy Stare Babice

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na dzień 29 listopada 2022 r. Wójt Gminy nie dysponuje żadną informacją, kiedy należy spodziewać się dostawy węgla do punktu składowania Kwalifikowanych Dostawców Węgla, zgodnie z umową zawartą z Polską Grupą Górniczą S.A oraz złożonymi zamówieniami, pomimo wielokrotnego podejmowania prób w kontaktach z PGG S.A.

Gmina jest gotowa do rozpoczęcia dystrybucji węgla dla mieszkańców Gminy Stare Babice, a sprzedaż węgla kamiennego: orzecha i eko -groszku, planuje się prowadzić  na podstawie umowy zawartej z lokalnym przedsiębiorcą odpowiedzialnym za dystrybucję węgla wśród mieszkańców, a Gminą Stare Babice.

Sprzedaż węgla będzie realizowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla przedsiębiorstw domowych po jego dostarczeniu do punktu składowania do Gminy Stare Babice. Obecnie czekamy na informacje od PGG S.A. w jakim terminie węgiel zostanie dostarczony do składowisk zaopatrujących gminy celem jego dystrybucji wśród mieszkańców.

W momencie dostarczenia węgla do Gminy zostanie uruchomiony punkt obsługi mieszkańca dot. zakupu węgla (ul. Rynek 21, parter).  Osoby, które zostaną pozytywnie zweryfikowane oraz uiszczą zapłatę za węgiel zostaną poinformowane o terminie jego odbioru lub o terminie dostawy węgla do nieruchomości za dodatkową opłatą.
O kolejności odbioru węgla lub jego dostawy, będzie decydować data złożenia wniosku i jego prawidłowej opłaty. Planuje się, że węgiel będzie pakowany w worki i składowany na paletach bezzwrotnych po 500 i 1000 kg każda paleta.

Wszelkie informacje dotyczące sprzedaży i dystrybucji węgla, będą publikowane na stronach www i FB Urzędu oraz przekazywane mieszkańcom z wykorzystaniem wszelkich możliwych narzędzi komunikacyjnych.

Cena węgla: 2000 brutto PLN.