Komunikat w sprawie sprzedaży węgla kamiennego dla gospodarstw domowych z Gminy Stare Babice

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że na dzień 29 listopada 2022 r. Wójt Gminy nie dysponuje żadną informacją, kiedy należy spodziewać się dostawy węgla do punktu składowania Kwalifikowanych Dostawców Węgla, zgodnie z umową zawartą z Polską Grupą Górniczą S.A oraz złożonymi zamówieniami, pomimo wielokrotnego podejmowania prób w kontaktach z PGG S.A. Gmina jest gotowa do rozpoczęcia … Czytaj dalej Komunikat w sprawie sprzedaży węgla kamiennego dla gospodarstw domowych z Gminy Stare Babice