Komunikat Wójta Gminy dot. rozbudowy Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania Ludności

Wójt Gminy Stare Babice uprzejmie informuje mieszkańców sołectwa Klaudyn w związku z licznymi zapytaniami telefonicznymi – że w ramach rozbudowy Gminnego Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania Ludności Gminy Stare Babice, słyszany przez mieszkańców sygnał głosowy był testem działania montowanych w Klaudynie przy ul. Lutosławskiego, urządzeń służących do komunikacji głosowej. Więcej informacji przekazanych zostanie po zakończeniu prac i uruchomieniu ww. punktu ostrzegania i alarmowania.