Konkurs NASZ ZABYTEK!!!

Fundacja Most the Most organizuje konkurs „Nasz Zabytek”. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać zabytki ze swojej okolicy, którym warto przywrócić świetność. Następnie można zaproponować pomysł, jak zwycięski zabytek może być wykorzystany przez lokalną społeczność. Zwycięski projekt otrzyma od fundacji Most the Most dofinansowanie w wysokości do 1 000 000 PLN.

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi na www.mostthemost.pl

Nabór zgłoszeń trwa od 3.10.2022 r. do 1.11.2022 r.