Konkurs plastyczny „Książka zrobiona inaczej”

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli ogłasza

KONKURS PLASTYCZNY „KSIĄŻKA ZROBIONA INACZEJ”

pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Stare Babice

 

  • konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych
  • termin przesyłania prac do 23 listopada 2020 r.
  • tematem konkursu jest stworzenie książki sensorycznej z użyciem różnych materiałów i tworzyw.

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie przez nauczyciela/opiekuna wypełnionej karty zgłoszenia (Załącznik nr 1) oraz zgody rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 2) w terminie do 16.10.2020 r. na e-mail: sekretariat@szkola-zielonki.pl.

 

Prace należy składać osobiście lub wysłać na adres:

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli

ul. Południowa 2, Zielonki-Parcela

05-082 Stare Babice z dopiskiem „Książka sensoryczna”

 

Regulamin i szczegóły konkursu 

 

Zachęcamy do udziału w konkursie!