III Konkurs Środowiskowy

Zbieraj z nami!  Eko konkurs z nagrodami! Pod takim hasłem w marcu i kwietniu br. odbędzie się III Konkurs Środowiskowy w gminie Stare Babice.

Harmonogram konkursu będzie następujący: w marcu i w kwietniu  zbieramy makulaturę i zużyte telefony komórkowe. W konkursowej akcji zbiórki surowców wtórnych będzie uczestniczyć osiem publicznych placówek oświatowych.

Terminy tegorocznej zbiórki :

  • Kategoria I : szkoły podstawowe publiczne w terminie: 03 (PON) – 17.03 ( WT)
  • Kategoria II : przedszkola publiczne w terminie 03 (ŚR) – 02.04 ( CZW)

Akcja odbędzie się w następujących placówkach:

1) W publicznych szkołach podstawowych:

  1. a) Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych, ul. Akacjowa 12:
  2. b) Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 697:
  3. c) Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli, ul. Południowa 2:
  4. d) Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach, ul. Polna 40:

2) W przedszkolach gminnych:

  1. a) Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 697:
  2. b) Przedszkole w Bliznem Jasińskiego, ul. Kościuszki 1:
  3. c) Przedszkole w Starych Babicach, ul. Polna 40:
  4. d) Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej w Koczargach Starych, ul. Akacjowa 12

W tym roku trochę inaczej policzymy zebrane surowce wtórne. Bardzo zależy nam na tym, aby jak najwięcej dzieci zaangażować w zbiórkę surowców wtórnych i dlatego w każdej z uczestniczących placówek edukacyjnych, policzymy nie tylko ilość zebranych surowców, ale także jaki był w tych placówkach procentowy udział dzieci, które przyniosły makulaturę i zużyte telefony komórkowe.

W maju br. nastąpi uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród. A jest o co walczyć! Przyznamy nagrody rzeczowe związane z tematyką ochrony środowiska, a także sprzęt elektroniczny. Nagrodzimy najlepsze szkoły, przedszkola i dzieci, które zbiorą najwięcej surowców. Każda paczka makulatury i zużytych telefonów komórkowych będzie ważona i wpłynie na wyniki.

Mamy po trzy nagrody rzeczowe w dwóch kategoriach: publiczne szkoły podstawowe i przedszkola gminne oraz nagrody indywidualne dla najbardziej aktywnych uczestników. Jedna klasa z każdej szkoły podstawowej oraz 1 grupa przedszkolna z każdego przedszkola, które zebrały najwięcej odpadów, zgodnie z regulaminem konkursu będą miały, po spełnieniu regulaminowych warunków organizacyjnych, możliwość wizyty studialnej do nowoczesnej sortowni odpadów. Organizatorem konkursu jest operator odbioru odpadów komunalnych w gminie Stare Babice firma Byś-Wojciech Byśkiniewicz we współpracy z Gminą Stare Babice, a w konkursie będą uczestniczyć dzieci za zgodą rodziców i opiekunów prawnych. Laureaci otrzymają dyplomy uczestnictwa.

Kontakt do koordynatorów konkursu:

Agnieszka Oleszkiewicz

Fundacja Chlorofil

Tel. 608 633 593

e-mail: oleszkiewiczagnieszka@gmail.com

Marcin Ostrysz

Firma Byś Wojciech Byśkiniewicz

Tel. 607 792 591

e-mail: marcin.ostrysz@bys.com.pl