1

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany Studium Gminy Stare Babice

W dniach 10-11 maja 2021 r. odbędą się dwa spotkania konsultacyjne dotyczące zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice. Uczestnikom przedstawione zostaną koncepcje kierunków zagospodarowania terenów zlokalizowanych na północ od ul. Trakt Królewski w miejscowościach Borzęcin Duży, Zalesie, Wojcieszyn oraz Koczargi Stare (obszary nr 21 i 25), terenów na północ od ul. Ciećwierza w miejscowości Klaudyn (obszary nr 8 i 9) oraz terenu przy trasie S8 w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego (obszar nr 10).

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną w kraju spotkania te odbędą się online na platformie ZOOM. Udział w spotkaniu nie wymaga wcześniejszej rejestracji

  • Pierwsze spotkanie odbędzie się 10 maja 2021 r. o godz. 16:00, na którym omawiane będą koncepcje projektowanej sieci komunikacyjnej oraz rozmieszczenia poszczególnych funkcji terenu na obszarze zlokalizowanym na północ od ul. Trakt Królewski w miejscowościach Borzęcin Duży, Zalesie, Wojcieszyn, Koczargi Stare.

LINK: https://zoom.us/j/98304851626

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi powyższych obszarów: https://starebabice.bip.net.pl/?a=1926.

  • Drugie spotkanie odbędzie się 11 maja 2021 r. o godz. 16:00, na którym omawiane będą koncepcje projektowanej sieci komunikacyjnej oraz rozmieszczenia poszczególnych funkcji terenu na obszarze zlokalizowanym na północ od ul. Ciećwierza w miejscowości Klaudyn oraz projekt ustaleń szczegółowych dla planowanych funkcji terenu obszaru przy trasie S8 w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego.

LINK: https://zoom.us/j/94648045601

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi powyższych obszarów: https://starebabice.bip.net.pl/?a=1926