Kontynuujemy doświetlanie przejść dla pieszych

W połowie maja 2021 roku został ogłoszony przetarg na wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami, uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu oraz wykonanie robót budowlanych i uruchomienie oświetlenia. Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: WOLTE Karolina Kaczmarska z siedzibą w Starych Babicach. Wartość zamówienia wynosi 115 620 zł. Prace będą realizowane w siedmiu miejscach gminy:
1) Borzęcin Duży ul. Warszawska skrzyżowanie z ul. Poprzeczną (2 przejścia);
2) Borzęcin Duży ul. Poprzeczna przy wjeździe na parking szkolny;
3) Stare Babice ul. Sienkiewicza skrzyżowanie z ul. Szembeka;
4) Stare Babice ul. Sienkiewicza skrzyżowanie z ul. Wołodyjowskiego przy sklepie Carrefour;
5) Stare Babice ul. Sienkiewicza skrzyżowanie z ul. Osiedlową;
6) Lipków ul. Mościckiego na wysokości posesji nr 14;
7) Koczargi Stare ul. Akacjowa skrzyżowanie z ul. Jarzębinową.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/459641.
Wyżej opisane prace będą połączone z realizacją zadania z „Budżetu obywatelskiego Mazowsza” pn. „Aktywne przejścia dla pieszych”. Zostaną one stworzone w newralgicznych punktach Borzęcina Dużego: przy kościele na ul. Warszawskiej oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym. W skład projektu będą wchodziły czujniki ruchu pieszego, czujnik ruchu podtrzymujący pracę systemu oraz znaki drogowe D6 wraz z lampami ostrzegawczymi, umieszczonymi nad znakiem w celu poprawienia jego widoczności. Warto przy okazji wspomnieć, że w ubiegłym roku doświetlono 11 przejść dla pieszych, w tym 10 na ulicy Warszawskiej, która jest drogą wojewódzką. Cały opis zadania umieszczony jest na stronie –https://bom.mazovia.pl/projekt/80.

Doświetlenia wykonane w 2020 r. przedstawiamy w poniżej.