Kontynuujemy prace nad WARSZAWSKĄ BIS

Za nami kolejne spotkanie w sprawie tzw. Warszawskiej BIS, będące wynikiem rozmów przeprowadzonych na początku lutego br., których inicjatorem był Pan Sławomir Sumka Wójt Gminy Stare Babice.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, podczas którego omówiono kluczowe kwestie dla planowanej inwestycji. Rozmowa dotyczyła  samorządów, ich uczestnictwa w projekcie, partycypowania w kosztach pozyskania koncepcji oraz decyzji środowiskowej. Ustalono również, że droga będzie przebiegać od Warszawy do Sochaczewa (był brany pod uwagę także jej przebieg od Warszawy do Leszna). Kolejnym etapem, będą m.in. dyskusje i podjęcie uchwał przez Rady Gmin, Powiatów w tym zakresie, podpisanie porozumienia formalizującego rozpoczęte działania oraz ogłoszenie postępowania zakupowego na wykonanie koncepcji budowy drogi wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.

Dla przypomnienia przedmiotowa droga ma łączyć Warszawę (planowane włączenie – parking P&R zlokalizowany w okolicach stacji metra Karolin) z Sochaczewem (planowane włączenie – okolice stacji PKP Sochaczew) i ma przebiegać przez teren m. st. Warszawy, gmin: Stare Babice, Ożarów Mazowiecki, Leszno, Błonie, Kampinos oraz Miasta i Gminy Sochaczew, planowana długość to ponad 40 km.

Więcej na temat Warszawskiej BIS już wkrótce.