1

Laptopy dla naszych młodych Mieszkańców

Dnia 5 grudnia 2022 roku piętnaścioro dzieci z naszej gminy, których dziadkowie lub pradziadkowie pracowali niegdyś w Państwowych Przedsiębiorstwach Gospodarki Rolnej otrzymało laptopy wraz z oprogramowaniem biurowym MS Office oraz kompletem akcesoriów (plecak na laptopa, myszka, podkładka pod myszkę, słuchawki, pamięć USB). W przededniu Mikołajek Wójt Sławomir Sumka przekazał zakupiony przez Gminę sprzęt uczniom szkół podstawowych i średnich. Laptopy będą im służyły głównie do nauki (w razie potrzeby także zdalnej), ale umożliwią również rozwijanie zainteresowań oraz umiejętności cyfrowych.

Gmina pozyskała na ten cel 46 500 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych) w konkursie grantowym „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Sprzęt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach REACT-EU Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.