1

„Małe dotacje” – nabór ofert

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje, że od 29 maja rozpoczyna się nabór ofert dotyczących zadań związanych z „Działalnością wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”.

W budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2023 zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości 153 155 zł na celowe dotacje udzielane w trybie pozakonkursowym, znane jako „małe dotacje”.

Wsparcie będzie udzielane organizacjom pozarządowym, które realizują zadania publiczne związane z obszarem „Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, w ramach zadania o nazwie „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania”.

Składanie ofert za pośrednictwem generatora Witkac.pl będzie możliwe od 29 maja 2023 r. (do wyczerpania dostępnego limitu środków).

Charakterystyka projektu Zasady przyznawania dotacji oraz więcej informacji na temat projektu dostępne są pod linkiem:

https://mazovia.pl/pl/bip/komunikaty/male-dotacje-animatorzy-nabor-ofert.html