Maseczka dla Mieszkańca, zbliżamy się do końca akcji

Maseczka dla Mieszkańca!

Kontynuujemy akcję dystrybucji maseczek ochronnych wielorazowych.
Z wyjątkiem sołectwa Stare Babice, wszyscy sołtysi otrzymają już całość maseczek dla swoich Mieszkańców.

Dzisiejsza partia 4500 sztuk trafiła do następujących sołectw:
✔️Klaudyn
✔️Kwirynów
✔️Latchorzew
✔️Lipków
✔️Stare Babice 700
✔️Zielonki Parcela
✔️Zielonki Wieś

W sumie do Mieszkańców pojechało już blisko 18500 maseczek❗️

Maseczki zawierają karty informacyjne z opisem użytkowania i dezynfekcji. Są wrzucane do skrzynek pocztowych, zgodnie z ilością mieszkańców zadeklarowaną w deklaracji „śmieciowej”.

Maseczka ma nas nie tylko chronić, ale też wyrobić pewne nawyki. Chodzi tu głównie o niedotykanie twarzy, po tym jak wcześniej dotknęliśmy na przykład klamki w sklepie, co może też zmniejszyć ryzyko infekcji.

Bądźmy razem w tym trudnym czasie!

#zostańwdomu