Modernizacja boiska do piłki nożnej w Borzęcinie Dużym

Rozpoczęły się prace związane z modernizacją boiska do piłki nożnej położonego w Strefie Rekreacji Dziecięcej w Borzęcinie Dużym przy ul. Warszawskiej 697. Wykonawcą robót jest EVERSPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zakres powyższych prac obejmuje:

  • usunięcie istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej;
  • utylizacja usuniętej nawierzchni trawiastej wraz z wypełnieniem (piasek kwarcowy oraz granulat gumowy);
  • ułożenie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej na podkładzie elastycznym (shock-pad) z liniami do piłki nożnej (w układzie zgodnym ze stanem istniejącym) wraz z wypełnieniem nawierzchni piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym;
  • wymiana 2 bramek piłkarskich mobilnych wraz montażem tulei do ich osadzenia;
  • rekultywacja istniejącej nawierzchni z trawy naturalnej wokół nawierzchni syntetycznej po skończeniu prac;
  • miejscowe naprawy obrzeży oraz nawierzchni z kostki na styku z nawierzchnią z trawy syntetycznej uszkodzone podczas prac modernizacyjnych boiska.

Zadanie pn:„Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej na terenie Otwartej Strefy Rekreacji w Borzęcinie Dużym”  realizowane jest przy pomocy środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”.