Modernizacja kotłowni w szkole podstawowej w Koczargach Starych

Przedstawiamy zakres wykonanych działań w ramach zakończonego zadania inwestycyjnego „Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Koczargach Starych”

  • wykonano demontaż kotła VAILLANT VK156/3
  • zakupiono i zamontowano dwa kotły Brotje WGB70i
  • wykonano połączenie nowych kotłów w układ kaskadowy z istniejącym kotłem Brotje SGB-200
  • zdemontowano zasobniki c.w.u. (2 szt.)
  • zakupiono i zamontowano zasobniki c.w.u. (2 szt.) firmy Kospel Termo Solar 500 l
  • uruchomiono zmodernizowaną kotłownię
  • zutylizowano zdemontowane urządzenia zgodnie z przepisami prawa
  • wykonano dokumentację powykonawczą (schemat instalacji, instrukcje obsługi, DTR, kody dostępu, itp.)
  • przeszkolono pracowników administracyjnych z obsługi urządzeń

Wartość zrealizowanych prac to 88 560 zł.