Modernizacja obiektów oświatowych i ochrony zdrowia w Gminie Stare Babice

W związku z docierającymi do Urzędu Gminy licznymi głosami Mieszkańców, wskazującymi pilną potrzebę modernizacji Przychodni Zdrowia oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Borzęcinie Dużym, podjęliśmy działania zmierzające do realizacji tych postulatów. Przeanalizowaliśmy możliwości lokalizacyjno-prawne przeprowadzenia tych inwestycji
i poniżej przedstawiamy Państwu wstępne założenia koncepcyjne, w których zakładamy:

  • wyburzenie części przedszkolnej oraz sali sportowej;
  • budowę nowego dwukondygnacyjnego budynku szkolnego dla 600 uczniów wraz
    z nowoczesną salą sportową w miejscu części przedszkolnej;
  • przebudowę i modernizację istniejącej części szkolnej z przeznaczeniem na nową przychodnię zdrowia.

 

Dostrzegamy również potrzebę budowy szkoły podstawowej w Bliznem Jasińskiego jak również przedszkola w Starych Babicach, dlatego podjęliśmy kroki w kierunku przygotowania założeń koncepcyjnych dla tych obiektów. Wkrótce poinformujemy Państwa o efektach tych działań.